Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, τα προγράμματα εκπαίδευσης και την πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων.

  • Πρώτες Βοήθειες & Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
  • Δικαίωμα συμμετοχής & πιστοποίηση εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών
  • Διεθνής πιστοποίηση & περιεχόμενο εκπαίδευσης
  • Απαιτούμενος χρόνος, διαδικασίες και κόστος εκπαίδευσης
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών RTI

Πρώτες Βοήθειες & Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Τί είναι οι Πρώτες Βοήθειες;
Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του.

Τί είναι η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ);
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονομένο. Είναι γνωστή επίσης και ως "το φιλί της ζωής".
Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση διδάσκεται στα περισσότερα από τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για όλους.

Τι είναι η Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS);
Βασική Υποστήριξη της Ζωής ονομάζεται το σύνολο των τεχνικών εφαρμογών με σκοπό την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή περιστατικών. Τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά είναι εκείνα τα οποία οδηγούν στην Καρδιοαναπνευστική Παύση. Στο σύνολο των τεχνικών εφαρμογών για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, περιλαμβάνεται και η Καρδιοπνευμονική Αναζωόγονηση (ΚΑΡΠΑ).

Τι είναι ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ);
Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια φορητή συσκευή προηγμένης τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή. Διαθέτει αισθητήρες για την αναγνώριση του καρδιακού σφυγμού και, εφόσον δεν τον αναγνωρίσει, χορηγεί ρεύμα μέσω δύο αυτοκόλητων ηλεκτροδίων προς το μυοκάρδιο.

Η Παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες (ενήλικας, παιδί, βρέφος);
Αρκετές τεχνικές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του θύματος, κάποιες όμως παραμένουν ίδιες. Για παράδειγμα, η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικα, διαφέρει από την ΚΑΡΠΑ παιδιού ή βρέφους ενώ η τεχνική επίδεσης ενός κατάγματος παραμένει ίδια για ενήλικα και παιδί.

Πώς μπορώ να είμαι σε θέση να εφαρμόσω όλα τα παραπάνω σε ένα παιδί η ένα βρέφος;
Συμμετέχοντας στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Hellenic Rotors, θα εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη. Ταυτόχρονα θα μάθετε την εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τουΑυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε παιδί καθώς επίσης και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) βρέφους.

 

 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Τι είναι οι πρώτες βοήθειες στην εργασία;
Οι πρώτες βοήθειες στην εργασία είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών στους εργασιακούς χώρους.
Οι πρώτες βοήθειες στην εργασία είναι ξεχωριστό πρόγραμμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών;
Οι πρώτες βοήθειες στην εργασία είναι ξεχωριστό και ειδικά σχεδιασμένο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει όλες τις επείγουσες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν σε ένα εργασιακό χώρο.

Ποια είναι τα θέματα που αναπτύσσονται στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία;
 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναπτύσσονται όλα τα απειλητικά και μη απειλητικά περιστατικά για την ανθρώπινη ζωή, όπως η καρδιακή ανακοπή, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το έμφραγμα, η πνιγμονή και άλλα μη απειλητικά περιστατικά που αφορούν κοινούς τραυματισμούς.

Ποιες είναι οι επιλογές μιας επιχείρησης η οποία δεν μπορεί να διαθέσει πολύ χρόνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων της;
Τα προγράμματα πρώτων βοηθειών της Hellenic Rotors ( RTI ) για τους χώρους εργασίας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – 18 ώρες» και «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία/Επείγοντα Περιστατικά – 6 ώρες». Ως αποτέλεσμα, μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει  το 18ωρο πρόγραμμα σε περισσότερες οπό τρεις ημέρες, ή το 6ωρο πρόγραμμα διάρκειας μίας ημέρας.

Γιατί να επιλέξω τις πρώτες βοήθειες στην εργασία και όχι άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα της Hellenic Rotors ( RTI ) για την εκπαίδευση των εργαζομένων μου;
Τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία είναι τυποποιημένου πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και περιεχομένου, τα οποία συντάσσονται από αρμόδιες αρχές διαφόρων κρατών -  μελών της Ε.Ε. Ως αποτέλεσμα, ένα πιστοποιητικό με τον αντίστοιχο τίτλο, είναι γνώριμο και αποδεκτό σε όλες τις χώρες που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή οδηγία.

Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία;
Σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των εργαζομένων, η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών κρίνεται υποχρεωτική.

Το πιστοποιητικό που θα λάβουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησής μου, είναι εγκεκριμένο από κάποια αρμόδια αρχή;
Ναι, είναι εγκεκριμένο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, καθώς επίσης αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και την Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία, της Μεγάλης Βρετανίας.

Μπορεί η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία να συνδυαστεί και με εκπαίδευση άλλου αντικειμένου όπως ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής;  
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Hellenic Rotors ( RTI ) συνδυάζονται. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον προστεθούν ώρες εκπαίδευσης ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση θα εκδοθούν ξεχωριστά πιστοποιητικά.

Ως ιδιώτης, μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στην εργασία και να λάβω την αντίστοιχη πιστοποίηση;
Φυσικά! Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, αφού το περιεχόμενο αφορά στην παροχή πρώτων βοηθειών προς τον συνάνθρωπο.

Ως εταιρεία, μπορώ να λάβω κάποια επιδότηση ώστε να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοί μου;
Βεβαίως! Η εκπαίδευση επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το Ελληνικό κράτος και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αν.Αδ.) για το Κυπριακό κράτος.


 

Δικαίωμα συμμετοχής & πιστοποίηση εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών

Ποιος έχει το δικαίωμα να παρέχει Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Πρώτες Βοήθειες;
Πρώτες Βοήθειες έχει το δικαίωμα να παρέχει ο καθένας από εμάς, αρκεί να έχει λάβει την απαραίτητη γνώση, παρακολουθόντας σχετικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών και έχει στην κατοχή του το ανάλογο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Hellenic Rotors;
Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίζει βασικές αλλά και βελτιωμένες τεχνικές πρώτων βοηθειών, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σωστά σε ένα επείγον περιστατικό.

Θα χρειαστεί ποτέ να αποδείξω ότι έχω λάβει Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών;
Αφού παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ένα επείγον περιστατικό, πιθανόν να κληθείτε να περιγράψετε τι συνέβη, ποιος είστε, τι κάνατε και με πιο δικαίωμα ενεργήσατε. Εφόσον φέρετε εγκεκριμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, θα είσαστε νομικά καλυμμένοι, βάσει του Νόμου του Καλού Σαμαρείτη.

Τι είναι το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών;
Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών συνοδεύει την παρακολούθηση και την επιτυχία κατόπιν αξιολόγησης, ενός διαπιστευμένου προγράμματος πρώτων βοηθειών.

Είναι διαπιστευμένα τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Hellenic Rotors;
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών ( RTI)που διαθέτουμε είναι συναινετικά εγκεκριμένα από την Ομάδα Εργασιών της Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS), της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR). Είναι επίσης επισήμως αναγνωρισμένα από τα αρμόδια κυβερνητικά σώματα  περισσοτέρων των 150 χωρών σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Νότια Αφρική και Ασία Ειρηνικού.

 

 

Διεθνής πιστοποίηση & περιεχόμενο εκπαίδευσης

Από ποιον φορέα εκδίδεται το Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών που θα λάβω;
Όλοι οι εκπαιδευτές της Helleinic Rotors είναι πιστοποιημένοι. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον Rescue Training International ο οποίος είναι εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.

Σε ποιούς απευθύνονται τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Hellenic Rotors;
Τα Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα RTI απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτου ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας και προηγούμενης εμπειρίας. Στοχεύει στην βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά εκείνα που είναι απειλητικά ή μη, για την ανθρώπινη ζωή.

Τι θα μάθω λαμβάνοντας μέρος στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Helenic Rotors;
Αφού ολοκληρώστε την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών (RTI), θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), να χειριστείτε τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ), καθώς επίσης και να παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

Μπορώ να εκπαιδευτώ σε όλες τις ενότητες πρώτων βοηθειών RTI;
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει όσες ενότητες επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον φορέα πιστοποίησης και να λάβει όλα τα διπλώματα πρώτων βοηθειών που παρέχονται από την Hellenic Rotors (RTI).

Απαιτούμενος χρόνος, διαδικασίες και κόστος εκπαίδευσης

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβω την απαραίτητη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών;
Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από τα αντικείμενα στα οποία θα επιλέξετε να εκπαιδευτείτε. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενήλικα διαρκεί 4 ώρες. Αν συνδυαστεί με τον Εξωτερικό Αυτόματο Απινιδωτή (ΑΕΑ) διαρκεί 6 ώρες. Αν επιλέξετε μια πλήρη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών RTI θα έχει διάρκεια 18 ώρες (2 ημέρες) καθώς αυτή περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση οξυγόνου και τις Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη.

Προκειμένου να πιστοποιηθώ ως Πάροχος Πρώτων Βοηθειών πρέπει να δώσω εξετάσεις;
Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας διενεργείται μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την επίδειξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών. Όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης είναι βασισμένα στην εκπαίδευση που θα έχετε ήδη λάβει.

Ποια είναι η χρονική ισχύς του Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών που θα λάβω;
Η διάρκεια ισχύος του κάθε Πτυχίου Πρώτων Βοηθειών ανεξάρτητα από τον φορέα έκδοσής του, είναι 2 έτη. Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού πρώτου βοηθειών, ο κάτοχος θα πρέπει να παρακολουθήσει το ίδιο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, προκειμένου να τεθεί και πάλι σε ισχύ το πιστοποιητικό. Η χρονική διάρκεια και το κόστος της επανεκπαίδευσης είναι πολύ μικρότερα.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Hellenic Rotors;
Το κόστος κάθε προγράμματος διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνετε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στον τιμοκατάλογό μας.

Κάθε πότε διοργανώνονται Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών;
Κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώνουμε διάφορα σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου. Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα στα Προγραμματισμένα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών.

Μπορώ να παρακολουθήσω τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών όποτε με εξυπηρετεί;
Μπορείτε να επιλέξετε ποιο από τα προγράμματα πρώτων βοηθειών που διαθέτουμε καλύπτει τις δικές σας απαιτήσεις και συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ορίσουμε ημερομηνία εκπαίδευσης μόνο για εσάς.


Δημοφιλή Άρθρα

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε...

22 Σεπτεμβρίου 2014

Τιμές Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Πρώτων ΒοηθειώνΟι τιμές των...

22 Σεπτεμβρίου 2014

Προγράμματα Εκπαίδευσης Πρώτων ΒοηθειώνΗ αντιμετώπιση αναπάντεχων...

22 Σεπτεμβρίου 2014

Hellenic Rotors has great experience in aerial work flights. Our...

23 Νοεμβρίου 2012

  Hellenic Rotors offers brokerage and consulting services to...

23 Νοεμβρίου 2012

Hellenic Rotors
Πάντα Μπροστά Πάντα Ψηλά!